Kostebil Johnston C200

Vår nye kostebil. Vi koster idag fortau, gang og sykkelstier for Presis Vei på StorBergen Vegdrift kontrakten.

Kostebilen følger et ukentlig kosteprogram.