Nye Brøytebiler

Bergen Renhold AS har tegnet ny vintervedlikeholdskontrakt med Presis Vei. Kontrakten gjelder vintervedlikehold av gang og sykkelveier på Stor Bergen Vegdrift kontrakten.

Bilene er utstyrt med nytt brøyteutstyr fra Hilltip. Se video