Fuging mellom betongelement – Constructa Entreprenør AS

På det nye Sparebanken Vest Bygget på nøstet utfører vi fuging mellom Con-form betong elementer.

Arbeidet består i å tette mellom betongelementene før inndekning av fasaden. Vi legger inn bunnfyllingslist, forbehandler betongen for bedre heft, og fuger tilslutt. Fugene blir nøye dimmensjonert ut ifra Sika sitt kalkulasjonsprogram for betongfuger. Før fuging måler vi temperaturen i betongen. Det er ca. 800 meter som skal fuges. Pga. Av vær og vind må beongen dekkes og varmeovner settes under presenningen.